Overzicht – Google Earth (2024)

De meest gedetailleerde wereldbol

Beklim de hoogste bergen.Ontdek steden over de hele wereld.Duik in 's werelds diepste kloven.

keyboard_arrow_down

With creation tools, you can draw on the map, add your photos and videos, customize your view, and share and collaborate with others.

 • Op de kaart tekenen

  Voeg plaatsmarkeringen toe om belangrijke locaties in je project te markeren of teken lijnen en vormen rechtstreeks op de kaart.

 • Foto's en video's toevoegen

  Geef afbeeldingen en video's weer op je kaart zodat gebruikers zo veel mogelijk informatie hebben.

 • Je weergave aanpassen

  Gebruik de gedetailleerde wereldbol van Google Earth: kantel de kaart en sla een perfecte 3D-weergave op of gebruik Street View voor een 360º-perspectief.

 • Je verhaal met de wereld delen

  Werk samen met anderen zoals in een Google-document en deel je verhaal als een presentatie.

Bekijk je favoriete plekken

Verken satellietbeelden, 3D-gebouwen en 3D-terrein van honderden steden overal ter wereld. Zoom in op je huis of een andere plek en gebruik vervolgens Street View voor een 360°-perspectief.

Kies je avontuur met Voyager

Je reist de wereld rond met 's werelds bekendste verhalenvertellers, wetenschappers en non-profitorganisaties. Maak kennis met nieuwe culturen en test hoeveel je van de wereld weet.

Vang Carmen Sandiego

De beroemdste superdief ter wereld is terug. Volg de aanwijzingen en spoor haar op!

Google Earth-weergave

Verken een breed scala aan prachtige landschappen in Google Earth.

Dit is thuis

Bezoek traditionele huizen over de hele wereld in Street View en ontdek hoe 'thuis' er overal anders uitziet maar toch hetzelfde is.

Krabbentrek op Christmaseiland

Volg de trek van de rode krab. Je ziet hoe ze uit de bossen van Christmaseiland komen en naar het strand trekken om zich voort te planten.

Het ABC lezen vanuit de ruimte

Satellietbeelden van NASA en foto's van astronauten laten zien waar de letters van het Latijnse alfabet te zien zijn in de landvormen van de aarde.

Vang Carmen Sandiego

De beroemdste superdief ter wereld is terug. Volg de aanwijzingen en spoor haar op!

Google Earth-weergave

Verken een breed scala aan prachtige landschappen in Google Earth.

Dit is thuis

Bezoek traditionele huizen over de hele wereld in Street View en ontdek hoe 'thuis' er overal anders uitziet maar toch hetzelfde is.

Krabbentrek op Christmaseiland

Volg de trek van de rode krab. Je ziet hoe ze uit de bossen van Christmaseiland komen en naar het strand trekken om zich voort te planten.

Het ABC lezen vanuit de ruimte

Satellietbeelden van NASA en foto's van astronauten laten zien waar de letters van het Latijnse alfabet te zien zijn in de landvormen van de aarde.

Gebruik Earth op elk apparaat

 • Google Earth op internet

  Nu beschikbaar in Chrome en binnenkort ook in meer browsers.

 • Google Earth op mobiel

  Neem de wereld mee in je broekzak. Beschikbaar op Android en iOS.

 • Google Earth Pro op desktop

  Maak kaarten met geavanceerde tools voor pc, Mac of Linux.

Vertel je verhaal met Google Earth

Ontmoet drie mensen die Google Earth gebruiken om rivieren te beschermen, leerlingen te inspireren en hun geboorteland virtueel te bezoeken.

Google Earth in actie

Het India Literacy Project werkte samen met Google Earth om kinderen uit heel India virtuele excursies te laten maken zodat ze meer leerden over de wereld om hen heen.

Achter de schermen van 3D-afbeeldingen

Dankzij de talloze foto's in Google Earth kun je onze planeet digitaal verkennen. Maar waar komen de afbeeldingen eigenlijk vandaan? Hoe worden ze samengevoegd? En hoe vaak worden ze geüpdatet? Deze video geeft je alle informatie over de pixels, de vliegtuigen en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de 3D-afbeeldingen van Google Earth.

Geo for Good

In 2018 kwamen kaartenmakers en technologiespecialisten van non-profitorganisaties in Californië bijeen omdat ze wilden weten hoe de kaarttools van Google werkten en hoe ze hiermee een positieve bijdrage konden leveren aan de wereld.

Aan de slag met Google Earth

Aan de slag met Google Earth op mobiel

Al je favoriete functies in Google Earth, plus nieuwe manieren om de wereld om je heen te verkennen, nieuwe kennis op te doen en deze te delen. Ga nu op avontuur.

Overzicht – Google Earth (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6406

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.